1 ต.ค. นี้ "ไม่ต่ออายุรถตู้สาธารณะ" ที่ครบ 10 ปี หากฝ่าฝืนวิ่งมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000- 200,000 บาท คนขับรถตู้กว่า 2 พันคน ตกงาน!

มติคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสาธารณะ "ไม่ต่ออายุรถตู้สาธารณะ" ที่ครบ 10 ปี จำนวน 1,800 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้ เป็นต้นไป ส่งผลให้คนขับรถตู้กว่า 2 พันคน ตกงาน! หากฝ่าฝืนวิ่งให้บริการต่อ ถือว่า ผิดกฎหมาย จะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000- 200,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้ มีมติไม่รับข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ คือ
1.ขอให้กรมการขนส่งทางบก ขยายอายุรถตู้หมวด 1 ที่วิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งอายุครบ 10 ปี โดยขอขยายเพิ่มอีก 5 ปี จนถึงปี 2565
2.ข้อเสนอขอให้การปรับเปลี่ยนรถตู้ เป็น "รถไมโครบัส" เป็นไปด้วยความสมัครใจ
3.ขอปรับขึ้นค่าโดยสารอีก 5 บาท

โดยที่ประชุมเห็นว่า อายุรถตู้ 10 ปี มีความเหมาะสม หากขยายเกินกว่า 10 ปี อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ซึ่งการไม่ต่ออายุรถตู้ในครั้งนี้ จะทำให้รถตู้จำนวน 1,800 คัน จากทั้งหมดราว 6,000 คัน ต้องหยุดวิ่งให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เพราะอายุรถจะครบ 10 ปี ในวันที่ 30 กันยายน หากพบรถตู้ที่ไม่ได้รับการต่ออายุวิ่งให้บริการ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000- 200,000 บาท ดังนั้น ส่งผลให้ปี 2561 มีรถตู้ออกจากระบบ 1,800 คัน และปี 2562 อีก 1,519 คัน โดยรถตู้ที่ต้องหยุดให้บริการ 1,800 คันในปีนี้ จะส่งผลกระทบให้คนขับรถมากกว่า 2,000 คนต้องตกงาน และผู้ประกอบการรถตู้ครึ่งหนึ่ง คงเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแทน เพราะยังประเมินผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าไม่ได้ จึงไม่กล้าลงทุนซื้อรถใหม่