นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเลย และเพชรบูรณ์ พร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ บึงกาฬ / เลย /หนองคาย / หนองบัวลำภู / และอุดรธานี รวมถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยจะเดินทางไป จ.เลย ในวันที่ 17 กันยายน ก่อนช่วงบ่ายจะเดินทางไป จ.เพชรบูรณ์

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจังหวัดเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญ ขณะที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีพื้นที่เหมาะสมกับการทำนา ปลูกพืชไร่และไม้ผล รวมถึงพืชเศรษฐกิจ

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับประเด็นการพัฒนาร่วมของทั้ง 2 กลุ่มจังหวัด ทั้งเรื่อง การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และอื่นๆ

นายกฯเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ  จ.เลย และเพชรบูรณ์