คนไทยเตรียมนับถอยหลัง 240 วัน สู่การเลือกตั้ง เพราะเมื่อวานนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกฎหมายส.ว. และ ส.ส.แล้ว ขณะที่ นายกฯ ระบุ อีก 5 ปี หลังเลือกตั้ง ประเทศไทยจะแข็งแรงขึ้น และ ถ้าคนไทยร่วมมือกัน ไทยจะกลายเป็นชาติมหาอำนาจ

วานนี้ (12ก.ย.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประกาศความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา” ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ คอนเน็กซ์-อีดี(CONNEXT ED) 

พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การศึกษากับการเตรียมคนไทยในอนาคต”ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันข่าวสารเผยแพร่ผ่านสังคมโซเชียลมีเดียไปอย่างรวดเร็ว มีทั้งเรื่องจริงบ้าง และไม่จริงบ้าง แต่คนกลับตัดสินไปหมดแล้ว ทุกคนจึงต้องมีหลักคิดที่ถูกต้อง 

ส่วนตัว ตนเองต้องอดทน อึดยิ่งกว่ายางรถยนต์ เด้งซ้ายเด้งขวา แต่สู้ได้ ถ้ามีกำลังใจแบบทุกวันนี้ก็สู้ตาย ไม่กลัว ที่ผ่านมาตนสัญญาในใจทุกวัน สวดมนต์ทุกคืนว่า จากวันนี้ไปจะไม่ตอบโต้ใครอีกแล้ว หากคำถามสื่อข้อไหนที่ไม่เข้าหูก็อย่าไปตอบ แต่สุดท้ายดันอดไม่ได้สักที 

นายกฯ บอกว่า วันนี้โลกกำลังเปลี่ยนแปลง ทุกคนจึงต้องปรับตัว ซึ่งรัฐบาลกำลังสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่สิ่งที่ทำให้ช้า เป็นเพราะติดกับดักความขัดแย้งกันเอง ถ้าคนไทยรวมกันได้ เชื่อว่าจะกลายเป็นประเทศมหาอำนาจ แต่ตนเองก็รู้สึกกลัวว่า จะกลายเป็นมหาอำนาจด้านความขัดแย้งแทน จึงขอให้รักแผนดินเกิดด้วย 

ขณะนี้ตนไม่สามารถพูดอะไรได้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพราะคนมักจะคิดว่า ตนหาเสียง สรุปคือ ตนพูดอะไรไม่ได้เลย จากการเลือกตั้งครั้งหน้า นับไปอีก 5 ปี หากปฏิบัติตามที่รัฐบาลวางไว้ประเทศไทยก็จะแข็งแรงมากกว่าเดิม จึงขอทุกคนเดินหน้าไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

ขณะเดียวกัน ช่วงเย็น วานนี้ (12 ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 99 มาตรา โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดไปนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 จำนวนทั้งสิ้น 178 มาตรา โดยกฎหมายส.ส.จะมีผลบังคับใช้ หลังจากนี้อีก 90 วัน 

ทำให้นับจากนี้ทุกคนเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้ง เพราะอีก 90 วัน หลังจากกฎหมายส.ส.มีผลบังคับใช้แล้ว นับไปอีก 150 วัน ก็จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งส.ส. สรุป คือ นับจากนี้ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งภายใน 240 วัน (150+90) หรือ อีกประมาณ 8 เดือน เร็วสุด คือ ก.พ.62 และช้าสุด คือ พ.ค.62

โปรดเกล้าฯกฎหมาย ส.ส.-ส.ว.แล้ว นายกฯยัน 5 ปี หลังเลือกตั้งชาติแข็งแรง