ประธาน กกต. ชี้ ต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง เพื่อตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ กกต. ไม่กังวล สนช. จ่อแก้กฎหมาย เพราะอีกไม่นานก็พ้นจากตำแหน่ง ยืนยันไม่วางยา กกต. ชุดใหม่

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึงกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสนช. เตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า แม้ทาง สนช. จะแก้ไขกฎหมาย แต่ทางกกต. ก็ต้องทำตามแนวทางที่กำหนดไว้ในการเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้ง หาก สนช. เห็นว่ากฎหมายมีข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขได้ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของ สนช.

โดยกระบวนการในขณะนี้ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง แต่อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังข้อมูลจากจังหวัดต่างๆ ว่าผู้ที่คัดเลือกมานั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายกำหนดและมีคุณสมบัติต้องห้ามอย่างไรหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแต่งตั้งได้ในช่วงปลายเดือนกันยายน นี้

นายศุภชัย กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา กกต.ชุดปัจจุบัน ได้พยายามคิดวิธีการที่ กกต.ชุดใหม่จะสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีโดยไม่มีปัญหา ขอยืนยันว่าไม่มีการวางยาที่จะทำให้เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อถึงเวลา กกต. ชุดปัจจุบัน ก็จะพ้นจากตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแล้ว การเลือกตั้งจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นั้น ตามกฎหมายระบุว่า ต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งเพื่อให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ กกต. ซึ่งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

ประธาน กกต. ชี้ ต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งก่อนเลือกตั้ง