นายกรัฐมนตรี ประชุมร่วมเอกอัครราชทูต-กงสุลใหญ่ ยืนยันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยนิยมยั่งยืนและประชารัฐ ไม่ใช่นโยบายสืบทอดอำนาจ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศเพื่อนบ้าน และ ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับฟังข้อเสนอของเอกอัครราชทูตและผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย “ไทยนิยม ยั่งยืน” ก่อนจะมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดน ในมิติด้านการต่างประเทศ ว่า ประเทศไทยมีเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่อยู่ทั่วโลกกว่า 90 แห่ง

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรู้เขารู้เรา เพราะ สงครามที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่สงครามทางการทหาร แต่เป็นสงครามทางการค้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มาก่อน จึงขอให้ทุกคนทำเพื่อประโยชน์ของประเทศ และ ประชาชน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังขอให้ทุกคนทำความเข้าใจให้ดีในเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยนิยมยั่งยืน และ ประชารัฐ ว่ามีความหมายว่าอย่างไร พร้อมกับ ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องประชานิยม หรือ นโยบายสืบทอดอำนาจ

นายกฯประชุมเอกอัครราชทูต ยันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไม่สืบอำนาจ