นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 เผย การมอบรางวัลไม่ใช่เป็นเรื่องผลประโยชน์ ย้ำให้ใช้จ่ายเงินแผ่นดินต้องคุ้มค่า

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 ของกรมบัญชีกลาง ที่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การมอบรางวัลให้ในวันนี้ไม่ได้เป็นผลประโยชน์แต่เป็นเกียรติ และ ความภาคภูมิใจของคนในองค์กร โดยการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินต้องคุ้มค่า โดยรัฐบาลจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินคลังมาขับเคลื่อนประเทศ เพื่อต่อยอดและสร้างความเชื่อมโยงทั้งประชาชน และ ภาคเอกชน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ฝากทุกคน ให้ความสำคัญกับทุนหมุนเวียน และขอให้พิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กองทุนอื่นๆ พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายกมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น เผยการมอบรางวัลไม่ใช่เป็นเรื่องผลประโยชน์