รายการ "ปากท้องต้องรู้" ทางช่อง 8 ได้รางวัล พิฆเนศวร ประเภท "รายการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาดีเด่น" จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ใน “งานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัลพิฆเนศวร” ครั้งที่ 6

แสดงความยินดีกับ 2 ผู้ประกาศ “ต่วย ภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์” และ “แนส-ทิฆัมพร อยู่กำเนิด” จากรายการ "ปากท้องต้องรู้" ทางช่อง 8 ล่าสุด เข้ารับรางวัล พิฆเนศวร ประเภท "รายการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาดีเด่น" จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ใน “งานประทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ รางวัลพิฆเนศวร” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์