พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกรายการเฉพาะกิจแถลงขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่า จนปลอดภัย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงในนามรัฐบาล แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติงานทุกองค์กร ประชาชน จิตอาสาไทยและต่างประเทศ และสื่อมวลชน ที่ได้สนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ ทำให้ภารกิจสำเร็จ นับเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ที่ทำให้เห็นได้ว่าแม้ภารกิจจะยากลำบาก ถ้าหากมีสติ มุ่งมั่น สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจพร้อมเสียสละ อุปสรรคคลี่คลายได้ จะได้เห็นภาพของความร่วมแรงร่วมใจยังคงอยู่ตลอดไป โดยเฉพาะภาพการเสียสละของจ่าเอกสมาน กุนัน อาสาสมัครผู้สละชีพอย่างสมเกียติ เป็นต้นแบบของความกล้าหาญ

นายกรัฐมนตรี แถลงขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยเหลือทีมหมูป่า