การจัดทำร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม เชื่อมการเดินทางทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ คาดว่า จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม.ภายใน 1-2 เดือนนี้ พร้อมผุดไอเดียรถไฟฟ้า 30 บาทตลอดสาย ลุ้นรัฐบาลใหม่เคาะ

นายเผด็จ ประดิษฐ์เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า การจัดทำร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ... คาดจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ภายใน 1-2 เดือนนี้ ก่อนเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุมัติเป็นกฎหมาย โดยคาดจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ภายในปี 2562

โดยจะเริ่มเห็นความชัดเจนของเรื่อง การคิดค่าโดยสารร่วมในระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะพิจารณาราคาค่าโดยสารร่วมที่เหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของประชาชน ครอบคลุมทั้งระบบขนส่งทางบก ระบบขนส่งทางราง และระบบขนส่ง ทางน้ำ โดยยืนยันว่าในอนาคตจะมีการคิดเพดานราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าแน่นอน เพราะเป็นหนึ่งในแผนค่าโดยสารร่วม

แหล่งข่าวจาก สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดเผยว่า การคิดราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมมีหลายรูปแบบ ซึ่งจากสถิติพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่ง ที่มีค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงที่สุด หากต้องจ่ายค่ารถไฟฟ้า 100-120 บาท/เที่ยว คงไม่ไหว  ดังนั้นจึงให้ความสำคัญทั้งเพดานราคา ช่วงราคาที่เหมาะสม รวมถึงการคิดเหมาราคาเดียวตลอดสาย

ทั้งนี้ เชื่อว่าเมื่อรัฐบาลใหม่ ที่มาจากการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งในปีหน้า สามารถนำเกณฑ์ราคาดังกล่าวไปใช้ได้ทันที หรือนำไปเป็นนโยบายลดภาระของประชาชน เช่น รถไฟฟ้า 20-30 บาทตลอดสาย หรือแม้แต่เพดานค่ารถไฟฟ้าไม่เกิน 40 บาท

ด้าน นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับผู้ว่าฯ กทม. ที่เสนอราคาค่าโดยสารสายสีเขียวตลอดสาย เช่น ช่วงหมอชิต-บางหว้า ลดอัตราค่าโดยสารในเพดานราคาสูงสุดที่ 65 บาท จากปัจจุบัน 145 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ กทม.ถึงแนวทางดำเนินการ โดยต้องหาข้อสรุปว่าส่วนต่าง 80 บาท ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ชงค่าตั๋วรถไฟฟ้า 30 บาทตลอดสาย