เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังพบนักท่องเที่ยวต่างชาติ ป่วยติดเชื้อ “โรค ลีเจียนแนร์” จากถังพักน้ำร้อนรวมของโรงแรมใน จ.เชียงใหม่

กรณีที่มีกระแสข่าวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติป่วยด้วย “โรคลีเจียนแนร์” หลังกลับจากท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ ในสังคมออนไลน์พร้อมใส่เนื้อหาว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงกำลังระบาดนั้น

ล่าสุด นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ยืนยันว่า มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปป่วยจริง จึงเข้าเก็บตัวอย่างร้อนในถังพักน้ำร้อนรวม ฝักบัว และก๊อกน้ำ ไปตรวจสอบ ซึ่งพบว่ามีเชื้อ แบคทีเรียลีเจียนเนลลา สาเหตุของโรคลีเจียนแนร์อยู่จริง เป็นผลมาจากอีกทั้งอุณหภูมิน้ำร้อนไม่ถึง 50 องศาเซลเซียส ทำให้เชื้อดังกล่าวเจริญเติบโตอยู่ได้ แต่ไม่ใช่โรคติดต่อ ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคน ทั้งนี้ทางโรงแรมต้องหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ

สำหรับโรคลีเจียนแนร์นี้ ไม่ได้เป็นโรคระบาดรุนแรง ไม่ติดต่อกันระหว่างคนสู่คน  ส่วนอาการก็จะคล้ายไข้หวัดใหญ่  ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานโรคของผู้รับเชื้อ บางรายอาจจะไม่มีอาการ แต่ก็สามารถติดเชื้อชนิดรุนแรงเรียกว่าโรคปอดอักเสบ 

พบ นทท. ติดเชื้อ "โรคลีเจียนแนร์" จากถังพักน้ำร้อนรวมของโรงแรม