นายกรัฐมนตรีแถลงงบประมาณปี2562 ตั้งเป้าเศรษฐกิจเติบโต ร้อยละ 3.9-4.9

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีวาระพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยจะเป็นการพิจารณาในวาระแรก

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แถลงชี้แจงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยตัวเอง โดยกล่าวเปิดต่อที่ประชุมสนช.ว่า รัฐบาลขอเบิกงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่จำนวน 3 ล้านล้านบาทเศษ

คาดว่าในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ จีดีพี จะขยายตัวร้อยละ 3.9-4.9 และรัฐจะสามารถจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2 ล้าน 6 แสน 7 หมื่น 3 พัน ล้านบาทเศษ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2

ส่วนเศรษฐกิจประจำปี 2561 ยังถือว่าขยายตัวดีและมากขึ้น อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ ส่วนเงินสำรองระหว่างประเทศในขณะนี้มีอยู่ที่ 2 แสน 1 หมื่น 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับร่างพระราชบัญญัตินี้ รัฐบาลได้เสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 มาให้สนช.เห็นชอบที่วงเงินประมาณ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

นายกรัฐมนตรีแถลงงบประมาณปี 2562