ที่ประชุมครม.อนุมัติงบประมาณสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เพิ่มอีก 512 ล้านบาท แต่ไม่อนุมัติงบประมาณกว่า 8 พันล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารนเทศ โดยเฉพาะไมโครโฟนราคา 1 แสนบาท และนาฬิกา 7 หมื่นบาท

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ วงเงินกว่า 512 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ 273 ล้านบาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 150 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง 88 ล้านบาท 

โดยรัฐสภาให้เหตุผลว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งรัดให้การก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิม ซึ่งในส่วนของห้องประชุมวุฒิสภา (ส.ว.) ห้องกรรมาธิการ และที่ทำงานบุคลากร กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2561

ส่วนห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และพื้นที่เชื่อมต่อบางส่วน กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อรองรับการเลือกตั้ง แต่การเก็บรายละเอียดทั้งโครงการ จะต้องเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 

ขณะที่งบประมาณอีกส่วนที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาประมาณ 8,135 ล้านบาท ครม.ยังไม่อนุมัติ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน โดยนายกฯมองว่า อุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศบางชิ้น มีราคาแพงเกินไป จึงให้กลับไปทำรายละเอียดมาใหม่ ปรับค่าใช้จ่ายบางรายการให้ถูกลง เช่น ค่าไมโครโฟน 1 แสน 2 หมื่นบาท และนาฬิกาเรือนละ 7 หมื่นบาท ซึ่งนายกฯบอกว่า ยอมรับไม่ได้กับราคาดังกล่าว 

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอโยกย้าย นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค (ศธภ.) สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การโยกย้ายนายพะโยม ไม่อยากให้มองว่าเป็นการลงโทษ เพราะนายพะโยมไม่ได้มีความผิดหรือทำเรื่องทุจริต การย้ายครั้งนี้ เป็นการปรับเพื่อความเหมาะสม เหตุผลการย้าย ส่วนหนึ่งเพราะทำงานล่าช้า และการพิจารณาย้ายได้พิจารณากับหลายฝ่ายแล้ว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน และมอบหมายให้นายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการ กช. รักษาการแทนเลขาธิการ กช. ไปก่อน