นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียก ”ทรูมูฟ เอช” ชี้แจง 17 เม.ย. หลังมีข่าว ทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้าหลุดออกมาภายนอกเพียบ หากพบผิดจริง อ่วมแน่

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ให้ทรูมูฟ เอช (True Move H) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ที่สำนักงาน กสทช. กรณีปรากฎข่าวว่า ทรูทำข้อมูลบัตรประชาชนลูกค้ารั่วไหลจำนวนมาก ซึ่งตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 กำหนดว่า ผู้กระทำผิดมีโทษตามกฎหมาย หากผู้ประกอบการมีส่วนในความผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาต โดย กสทช. เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายด้วย 

สำหรับกรณีนี้ หากเป็นการกระทำโดยเจตนา ทรูมูฟ เอช จะมีความผิดแน่นอน แต่สำนักงานต้องให้ทรูมูฟ เอช มาให้ข้อมูลก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป