กระทรวงพาณิชย์ปรามผู้ประกอบการ ห้ามฉวยโอกาสช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นราคาสินค้า

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด และส่วนใหญ่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ จะมีการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมัน มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบร้านอาหารจำหน่ายปรุงสำเร็จในสถานีขนส่งหมอชิตพบว่าราคายังทรงตัวไม่มีการปรับขึ้นราคา

ทั้งนี้ หากพบการกระทำความผิด สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

พาณิชย์ปรามผู้ประกอบการห้ามขึ้นราคาสินค้าช่วงสงกรานต์