สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อาร์เอส เป็นประธานฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมี โสรัตน์ วณิชวรากิจ, พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล, ดามพ์ นานา, พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมงาน ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อาร์เอส เป็นประธานฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  โดยมี โสรัตน์ วณิชวรากิจ, พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล, ดามพ์ นานา,  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมงาน ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

 

บุคคลจากซ้ายไปขวา

โสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ

พิศิษฐ์  ดัชณาภิรมย์  กรรมการอิสระ

ดามพ์ นานา กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.อาร์เอส;

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อาร์เอส;

พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล  กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.อาร์เอส

ดนัยศิษฎ์  เปสลาพันธ์  กรรมการ

วรรณสุดา ธนสรานาต  กรรมการอิสระ