ไม่ต้องลางาน กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการอบรมและทดสอบขับรถในวันเสาร์-อาทิตย์ หากใครสอบผ่านก็รับใบอนุญาตขับรถไปได้เลย

โดยกรมการขนส่งทางบก ได้ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โดยผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงวันเสาร์ ส่วนวันอาทิตย์จะเป็นการทดสอบขับรถในสนามทดสอบ ซึ่งหากใครผ่านก้จะได้รับใบอนุญาตขับขี่ไปเลยทันที 

สำหรับวันที่จัดการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนญาตขับรถยนต์ มีดังนี้ เดือนมีนาคม วันที่ 24-25 เดือนเมษายน วันที่ 28-29 เดือนพฤษภาคม วันที่ 5-6 และวันที่ 26-27

เดือนมิถุนายน วันที่ 23-24 เดือนกรกฎาคม วันที่ 21-22 เดือนสิงหาคม วันที่ 25-26 เดือนกันยายน วันที่ 22-23 เดือนตุลาคม วันที่ 27-28 และเดือนพฤศจิกายน วันที่ 10-11 และ วันที่ 24-25 

ทั้งนี้สถานที่อบรมและทดสอบในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป ซึ่งผู้ใดที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 0-2271-8888 ต่อ 4202-3