"สวนนงนุช" เมืองพัทยา ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย จัดงานวันช้างไทย นำช้าง 87 เชือก จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ หรือทำขวัญช้าง โดยหมอฮ้องขวัญชัยช้าง พร้อมจัดบุฟเฟ่ผลไม้ ให้ช้างทั้ง 87 เชือก ได้กินอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

วันที่ 13 มี.ค.2561 ที่บริเวณหน้าโรงละครนงนุชเธียเตอร์ สวนนงนุชพัทยา นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสัตหีบและนายพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ร่วมกันเป็นประธานในการเปิดงานวันช้างไทย

สำหรับงานวันช้างไทยทางสวนนงนุชได้จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ช้างไทย และเพื่อให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศได้มีความรักความ ผูกพันธ์ และหวงแหนช้างไทยเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทยก่อนที่จะสูญพันธุ์ และทางรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันช้างไทยเพื่อยกย่อง ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อจิตใจคนไทยทุกคน นอกเหนือจากเกียรติภูมิที่ช้างเคยได้รับมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกซึ่งเป็นตราประจำชาติ และสัญลักษณ์เป็นผืนธงชาติไทย อีกทั้งช้างยังเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณกาลและยังมีส่วนร่วมกับบรรพชนไทยในการทำศึกยุทธหัตถีในการกอบกู้เอกราชของชาติไทย

โดยในปัจจุบันสวนนงนุชมีช้างอยู่ในการดูแลทั้งหมด 87 เชือก โดยมีช้างพลาย 20 เชือก ช้างพัง 67 เชือก คาดว่าในอนาคตจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

ภายในพิธีเริ่มต้นจากขบวนแห่วันช้างไทย แซ่ซ้องศักดามหากุญชร พร้อมกับการแสดงชุด ฟ้อนฮ้องขวัญคชสาร หลังจากนั้นนายสุเมธ จันทร์เพ็ญ ปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ ได้เป็นประธานจุดเทียนชัยบายศรีช้าง เพื่อทำพิธีฮ้องขวัญช้าง หรือพิธีทำขวัญช้าง โดยหมอฮ้องขวัญชัยช้าง นายตุ่ย ศาลางาม และได้เชิญเป็นประธานในการเปิดบุฟเฟ่ผลไม้ช้าง ให้กับช้างจำนวน 87 เชือก 

 

คลิป https://www.facebook.com/newsthaich8/videos/1633979763316942/?t=3 

 

Cr.อัมพร/ชลบุรี