นายกรัฐมนตรีเตรียมนำคณะ ครม.สัญจร จ.พิษณุโลก-สุโขทัย 25-26 ธันวาคมนี้ ผลักดันแก้ไขปัญหาความยากจน ดึงศักยภาพพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศลุ่มน้ำโขง

พันเอกหญิง ทักษดา สังข์จันทน์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ครั้งสุดท้ายของปี 2560 ในวันที่ 25-26 ธันวาคมนี้ ที่จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย

โดยก่อนการประชุม ครม. จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ Bio Economy ตรวจเยี่ยมโครงการบางระกำโมเดล การอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และพบปะประชาชนทั้ง 2 จังหวัด

นายกฯ กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของภาคเหนือคือ ประชากรส่วนใหญ่ยังยากจน โครงสร้างพื้นฐานของเมืองศูนย์กลางยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะและสนามบิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน และสินค้าเกษตรยังมีมูลค่าไม่สูงนัก

ดังนั้น ทิศทางที่สำคัญในการพัฒนาภาคเหนือข้อหนึ่ง คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมทั้งดึงศักยภาพที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมีแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ การมีที่ตั้งเชื่อมโยงกับภาคกลางและกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น รวมทั้งใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาให้เป็น ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โดยวันที่ 26 ธันวาคม นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ห้องประชุมอาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

นายกฯ เตรียมนำครม.สัญจร "พิษณุโลก-สุโขทัย" 25-26 ธ.ค.นี้