ชาวสวนดาวเรืองที่ จังหวัดสระบุรี ถูกผู้แอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการ สั่งซื้อต้นดาวเรืองนับแสนต้น เพื่อนำไปใช้ในวันสำคัญ แต่เมื่อถึงวันนัดกลับไม่ไปรับ เสียหายถึง 8 แสนบาท

ต้นดาวเรืองนับแสนต้น ยังอยู่ในสภาพเต็มพื้นที่ของสวนบ้านวังงูเห่า ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และเจ้าของกำลังเดือดร้อน หลังมีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการโทรศัพท์และส่งข้อความในเฟซบุ๊ค สั่งต้นดาวเรืองนับแสนต้น ราคาต้นละ 8 บาท

นางสาวอรอนงค์ อินต๊ะ เจ้าของสวนดาวเรือง เล่าว่า ผู้ที่แอบอ้างระบุว่า นำดาวเรืองไปใช้ประดับตกแต่งในวันที่ 5 ธันวาคม  ซึ่งนัดรับต้นดาวเรืองวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่เมื่อถึงวันนัดก็ไม่สามารถติดต่อผู้ที่แอบอ้างได้ทุกช่องทาง ทำให้ตนเองและญาติๆ เสียหายราว 8 แสนบาท

เจ้าของสวนกล่าวทั้งน้ำตาว่า ดาวเรืองที่เหลือตอนนี้ทำได้เพียงเก็บดอกขาย เพื่อให้ได้ต้นทุนคืนมาบ้างบางส่วน และทั้งเสียใจ เจ็บใจที่ทำให้ครอบครัว ญาติพี่น้องได้รับผลกระทบไปด้วย เพราะเป็นการลงทุนร่วมกันในหมู่ญาติพี่น้อง  สำคัญคือ ขายให้ในราคาถูก กำไรน้อย เพราะเข้าใจว่า เป็นหน่วยงานราชการสั่งซื้อไปใช้ในวันสำคัญ ด้วยความเชื่อใจจึงไม่มีการทำสัญญาที่เป็นเอกสารชัดเจน จากนี้ถือเป็นบทเรียน

แอบอ้างหน่วยงานรัฐหลอกสั่งซื้อต้นดาวเรือง