จากกรณีที่คนขับรถกระบะ ชนคนเสียชีวิต 2 คน และเจ็บอีกหลายคน ที่จังหวัดชลบุรี โดยอ้างว่า โรคลมชักกำเริบ ล่าสุด แพทย์เตรียมผลักดันกฎหมาย ให้ผู้ป่วยเป็นโรคลมชักที่ไม่มีอาการกำเริบใน 6 เดือน ถึง 1 ปี ขับรถได้

นายแพทย์ อุดม ภู่วโรดม ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา เปิดเผยว่า ทางสถาบันประสาทวิทยาเตรียมเสนอแก้ไขกฎหมาย สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ โดยผู้ป่วยเป็นโรคลมชักสามารถขับรถได้ แต่ต้องไม่มีอาการกำเริบ ภายใน 6 เดือน ถึง 1 ปี ซึ่งในต่างประเทศใช้เกณฑ์ดังกล่าว โดยทางสถาบันฯเตรียมประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้กับกรมขนส่งทางบกภายในเดือนธันวาคม

ขณะที่ นายสนิท พรหมวงศ์ อธิบดีกรมขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เบื้องต้นทราบว่า นายอัครเดช อุดมรัตน์ ผู้ขับขี่ มีใบอนุญาตขับรถแบบตลอดชีพ ซึ่งเป็นใบขับขี่ที่ได้รับมานานแล้ว อาจทำให้เกิดช่องว่างในการเข้าไปตรวจสอบประวัติสุขภาพ

ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกการให้ใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพกับบุคคลทั่วไปแล้ว โดยใช้ระบบใบขับขี่ชั่วคราวแทน // รวมทั้งอยู่ระหว่างหารือกับแพทยสภา เพื่อปรับปรุงมาตรฐานใบรับรองแพทย์ที่นำมายื่นประกอบการขอใบอนุญาตขับขี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

โดยอาจจะกำหนดกลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงหรือมีอันตรายต่อการขับขี่ในแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง และโรคลมชัก เป็นต้น โดยหากแพทย์วินิจฉัยว่าบุคคลใดเข้าข่ายเป็นโรคต้องห้าม หรือมีความเสี่ยงแพทย์จะวินิจฉัยว่าไม่เหมาะสมที่จะขับขี่รถ ซึ่งกรมจะไม่พิจารณาออกใบอนุญาตขับขี่ให้

 

แพทย์ผลักดันกฎหมาย ให้ผู้ป่วยเป็น "โรคลมชัก" ที่ไม่มีอาการกำเริบ ขับรถได้