ดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น” (Outstanding Investor Relations Awards) ในงาน “SET Awards 2017” ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ วารสารการเงินการธนาคาร โดยมี เกศรา มัญชุศรี. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ร่วมยินดี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ