สมาคมแท็กซี่ ยื่นหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม ยกเลิกกฏหมายบังคับแท็กซี่จดทะเบียนใหม่ ติดตั้งระบบจีพีเอส และอุปกรรณ์ส่วนควบอื่น เพื่อความปลอดภัย ระบุต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายติดตั้ง ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท

นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพ ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมตัวแทนผู้รถแท็กซี่กว่า 100 คน เดินทางไปที่กระทรวงคมนาคม เพื่อยื่นหนังสือต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรียกร้องขอให้กระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2560 ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7 คน มีนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายวรพล บอกว่า ประกาศของกรมขนส่งทางบก ปี 2560 ที่ให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งระบบติดตามรถ หรือจีพีเอส / อุปกรณ์แสดงตัวผู้ขับรถ , ค่าโดยสาร , ปุ่มฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสาร และกล้องบันทึกภาพภายในรถแบบ Snap Shot รวมทั้งระบบเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันได้แบบ Real-time เพื่อส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการสื่อสารรถแท็กซี่ จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการ แท็กซี่ โอเค หรือ แท็กซี่ วีไอพี นั้น เห็นว่า ไม่เป็นธรรม

เนื่องจากแท็กซี่ส่วนบุคคล ต้องใช้ต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดสูง ถึงคันละ 50,000 บาท และยังต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือนอีก ไม่ต่ำกว่าคันละ 500 บาท ในการเชื่อมต่อระบบข้อมูลการเดินรถ GPS Tracking ของกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ ทางกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครอง ให้สั่งคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวแล้ว เพราะมีแท็กซี่ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นคัน ที่เดือดร้อน ไม่สามารถนำรถมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งได้ เมื่อนำมาออกวิ่ง ก็จะถูกตำรวจจับ ซึ่งหากต้องมาแบกรับภาระที่เพิ่มจากค่าผ่อนรถอีก ก็จะกระทบกับครอบครัว เพราะมีรายได้น้อย คาดว่า ในปีหน้ามีรถที่จะได้รับผลกระทบจดทะเบียนไม่ได้ ประมาณ 8 หมื่นคัน

ด้านนายธีระพงษ์ บอกว่า กระทรวงได้รับข้อเสนอทั้งหมดของสมาคมฯไว้พิจารณา โดยสั่งการให้กรมการขนส่งทางบก กลับไปศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของกฎกระทรวงดังกล่าว และแนวทางในการแก้ปัญหา ให้นำกลับมาเสนอ ให้รองปลัดด้านขนส่ง พิจารณาในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ จะต้องใช้เวลาในการพิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวได้ออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ไปแล้ว

สมาคมแท็กซี่ร้องยกเลิกกฏหมายบังคับติดจีพีเอส โวยค่าใช้จ่ายสูง