ททท. กำหนดแผนการดำเนินการจัด “ขบวนท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จึงปิดถนนพระราม1 เฉพาะฝั่งสยามดิสคัฟเวอรี่ จากแยกปทุมวัน - สยามพารากอน แยกเฉลิมเผ่า เวลา 17:00 - 21:00 น. ส่วนรายละเอียดขบวนแห่ จำนวน 6 ขบวน

ตามที่คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” หรือ“Amazing Thailand Tourism Year 2018” โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2562 บูรณาการทุกภาคส่วนมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนำของโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้จัดกิจกรรมระดับโลก เช่น Air Race 1, The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Ravies 2017, UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ฯลฯ และมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รัฐบาลจึงได้วางแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 การท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องจักรที่สำคัญในการสร้างรายได้และสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ททท. กำหนดแผนการดำเนินการจัด “ขบวนท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จึงปิดถนนพระราม1 เฉพาะฝั่งสยามดิสคัฟเวอรี่ จากแยกปทุมวัน - สยามพารากอน แยกเฉลิมเผ่า เวลา 17:00 - 21:00 น. ส่วนรายละเอียดขบวนแห่ จำนวน 6 ขบวน มีดังนี้

ขบวนที่ 1 ขบวนตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยววิถีไทย
-รถขบวนจะประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ปีท่องเที่ยวไทยประดับไฟสวยงาม เดินนำขบวนโดย คุณนิษฐา (มิว) จิรยั่งยืน เป็นนางประทุมวดีเชิญตราสัญลักษณ์ บนดอกบัวในสระโบกขรณีสื่อถึงสายสัมพันธ์จะทำให้เราทุกคนมีความห่วงใยรักใคร่ และผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่น เพราะความรักใคร่ปรองดอง ของไทยจะทำให้มีความสุข

ขบวนที่ 2 ขบวนประเพณีไทย 5 ภาค
- รถนำจะประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมไทยและประติมากรรมในประเพณีไทยทั้ง 5 ภาค ประกอบด้วย

ภาคเหนือ จำลองวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ประกอบการแสดงฟ้อนเมือง และประเพณีรับพระธาตุเจ้าเข้าเวียง

ภาคใต้ จำลองวัดมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ประกอบกับการแสดงมโนรา และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ภาคตะวันออก จำลองประเพณีแห่ปราสาทกองข้าว จ.ชลบุรีประกอบกับการแสดงเกษตรกรขวัญข้าว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำลองพระธาตุพนม จ.นครพนมประกอบกับการแสดงรำภูไท

ภาคกลาง จำลองประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับการแสดงกลองยาว

ขบวนที่ 3 อรรถรสไทย
- รถขบวนประกอบไปด้วยการจำลองอาหารคาวหวานและเครื่องปรุงที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว มาประดับรถ เช่น ต้มยำกุ้ง ข้าวเหนียวมะม่วง ทับทิมกรอบและคุณ เก่ง ธชย ขับเสภาเครื่องคาวหวาน

ขบวนที่ 4 สีสันเทศกาล
- รถขบวนจะประกอบไปด้วยการนำเอาเทศกาลที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยที่มีความโดดเด่น เช่นงานโชว์เหล่าฮีโร่ต่าง ๆงานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ งานเทศกาลว่าวนานาชาติ(Innovation Festival)

ขบวนที่ 5 กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism)
- รถขบวนประกอบไปด้วยการนำเอากีฬาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2561 การแข่งขัน Air Race 1 Thailand, Moto GP, Amazing Thailand marathon Bangkok 2018, การไหว้ครูมวยไทยโลก เป็นต้น และนำเอานักกีฬาที่มีชื่อเสียงเดินเข้าร่วมขบวนประกอบกับการแสดง Marching Band

ขบวนที่ 6 ขบวนเจ้าบ้านที่ดี
- รถขบวนประกอบไปด้วยการจำลองเครื่องบินที่จะบินลงสู่ประเทศไทย และมีหลากหลายอาชีพ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะรอคอยการมาเยือนของนักท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจโดยผู้เข้าร่วมขบวนจะแต่งชุดอาชีพต่าง ๆ เช่น กัปตันพนักงานสายการบิน ต.ม. คนขับแท็กซี่ เป็นต้น ร่วมกันเต้นด้วยท่าทางสนุกสนาน