ยูเนสโก มีมติให้ประกาศยกย่อง "กำพล วัชรพล" อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อสารมวลชน และการศึกษา

การประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีมติให้ประกาศยกย่อง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อชุมชนในชนบท และมูลนิธิไทยรัฐ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา ตามข้อเสนอของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของประเทศมาเลเซีย เกาหลีใต้ และเวียดนาม

ทั้งนี้ องค์การยูเนสโก จะร่วมเฉลิมฉลองระหว่างปีพุทธศักราช 2561-2562 ซึ่งผู้ที่ได้รับการยกย่องก่อนจะถึง นายกำพล วัชรพล คือ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยา ทั้งนี้ประเทศไทย มีคนไทยที่ได้รับการประกาศยกย่องมาแล้ว 27 ท่าน โดยเป็นพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ชั้นสูง 1 พระองค์ เป็นขุนนาง 3 คน เป็นพระ 1 รูป เป็นนายกรัฐมนตรี 2 คน และเป็นสามัญชน 6 คน

ยูเนสโก ยกย่อง "กำพล วัชรพล" เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อ-การศึกษา