นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ย้ำไทยให้ความสำคัญ เรื่องการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 อย่างเป็นทางการ ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และ ร่วมประชุมแบบเต็มคณะกับผู้นำอาเซียน และ ผู้นำประเทศคู่เจรจา ที่ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้หัวข้อหุ้นส่วนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของโลก (Partnering for Change, Engaging the World)

โดย นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำต่อที่ประชุมถึงความร่วมมือ การพัฒนา และ การเดินหน้าไปด้วยกัน ต้องอยู่บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม ต้องไม่นำความแตกต่างมาเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของอาเซียน พร้อมเสนอหลักการ 3 แนวทางเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้า ได้แก่ การสร้างประชาคมที่เข้มแข็ง ยึดมั่นกติกา สร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างอาเซียน ให้เป็นการเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและโลกอย่างเป็นระบบ การเสริมสร้างและรักษาความเป็นแกนกลางอาเซียน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังร่วมการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 9 เวทีการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ การประชุมอาเซียน - สหรัฐฯ เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 40 ความสัมพันธ์ โดยไทยให้ความสำคัญ เรื่อง การเมือง และ ความมั่นคงในภูมิภาค โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ ในคาบสมุทรเกาหลีเหนือ เห็นพ้องกับสหรัฐฯ ว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตินี้อย่างจริงจัง

นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31