รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เชื่อ โรดแมปของรัฐบาล ยังเดินหน้าต่อไปได้ เพราะยังไม่มีสัญญาณใดๆ ที่จะทำให้สะดุด จนต้องเลื่อนออกไป เชื่อมั่น กรธ. ทำกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. ทันกรอบเวลา

นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง โรดแมปทางการเมืองของไทย จะเลื่อนออกไปหรือไม่ ว่า เมื่อพิจารณาบริบททางการเมืองอย่างรอบด้านแล้ว ยังไม่เห็นสัญญาณจากฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงสร้างทางการเมืองไทยเคลื่อนไหว จนอาจจะทำให้โรดแมปสะดุดหยุดลง หรือ ทำให้คลาดเคลื่อนเกินกว่าที่ควรจะเป็น รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ตามโรดแมป ก็ยังอยู่ในกรอบเวลาตามที่กำหนดไว้ ขณะที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็คืบหน้าไปตามลำดับ โดยเฉพาะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ที่กำลังเดินหน้า ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กกต. และ กฎหมายพรรคการเมือง เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ กฎหมายการเลือกตั้ง ส.ส. และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ง ส.ว. ส่วนตัวเชื่อมั่นว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะร่างเสร็จทัน ภายในกรอบเวลา 240 วัน อย่างแน่นอน ก่อนจะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ตามระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

ทั้งนี้ นายองอาจ ยังกล่าวถึงการเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง หรือ กลุ่มการเมืองต่างๆ ว่า ขณะนี้ยังเป็นการเคลื่อนไหวภายในกรอบ และ ส่วนมากจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นหลัก ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆ ที่เป็นสัญญาณว่าจะก่อให้เกิดปัญหาทางการเมือง หรือ จะเป็นเงื่อนไขให้เป็นข้ออ้างที่จะทำให้โรดแมปเกิดปัญหาได้

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมายืนยันเองว่า หากกฎหมายเรียบร้อย ก็เดินไปตามโรดแมป จึงเชื่อว่าโรดแมปจะเดินหน้าต่อไปได้

ทั้งนี้ หากทุกฝ่ายไม่มีวาระซ่อนเร้น เพื่อประโยชน์ของตัวเอง และ พวกพ้อง โดยยึดเอาประโยชน์ของประเทศชาติ และ ประชาชนเป็นหลัก เชื่อว่า โรดแมปจะเดินหน้าได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ บ้านเมือง อย่างแน่นอน