พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยืนยัน ปีพ.ศ. 2562 จะออกมาตรการเข้มข้นเกี่ยวกับนักเตะต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาตจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อควบคุม กำกับดูแลชาวต่างชาติ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย พร้อมมีบทลงโทษสมาชิกผู้ฝ่าฝืน โดยจะบังคับใช้ในฤดูกาลการแข่งขันประจำปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยืนยัน ปีพ.ศ. 2562 จะออกมาตรการเข้มข้นเกี่ยวกับนักเตะต่างชาติ ต้องได้รับอนุญาตจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อควบคุม กำกับดูแลชาวต่างชาติ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย พร้อมมีบทลงโทษสมาชิกผู้ฝ่าฝืน โดยจะบังคับใช้ในฤดูกาลการแข่งขันประจำปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

ยังมีหลายสโมสรโดยเฉพาะลีกล่าง ที่อาศัยระบบตรวจสอบของฝ่ายจัดการแข่งขันที่ยังไม่เข้มข้นของลีกไทย ใช้นักเตะต่างชาติที่มาไม่ถูกกฎหมาย โดยส่วนใหญ่ยังใช้วีซ่านักท่องเที่ยว มาเล่นฟุตบอลอาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาติทำงานหรือที่เรียกกันว่า เวิร์กพรอมมิต 

ล่าสุด  “บิ๊กอ็อด” พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ได้ออกประกาศเรื่อง ใบอนุญาตทำงานของนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพชาวต่างชาติ ให้รับทราบโดยทั่วกันเพื่อให้สโมสรสมาชิกได้นำเอานโยบายไปปฏิบัติตามในซีซั่นหน้า

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล โดยอนุญาตให้สมาชิกนำนักกีฬาอาชีพชาวต่างชาติเข้าร่วมทำการแข่งขันได้ และอนุญาตให้ใช้บุคลากรกีฬาอาชีพชาวต่างชาติ ได้ด้วย การใช้บุคคลเหล่านี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อควบคุม กำกับดูแลชาวต่างชาติ ให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย

ดังนั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงมีนโยบายให้สมาชิกซึ่งใช้นักกีฬาอาชีพและบุคลากร กีฬาอาชีพชาวต่างชาติ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงานของบุคคลดังกล่าวมา ซึ่ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะออกระเบียบว่าด้วยการลงโทษวินัยมารยาทเพื่อลงโทษสมาชิกผู้ฝ่าฝืน โดยจะบังคับใช้ในฤดูกาลการแข่งขันประจำปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป