เจเคเอ็น โกลบอลฯ ออกขายหุ้นสามัญครั้งแรก ก่อนเข้าจดทะเบียนตลาด MAI เผยครึ่งปีลงทุนแล้ว 450 ล้านบาท ส่วนรายได้และกำไร เติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ เจเคเอ็น แถลงเปิดตลาดนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน และขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก ก่อนเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ MAI พร้อมระบุว่า ธุรกิจของเจเคเอ็น คือ การนำเนื้อหาด้านบันเทิง ทั้งสารคดี ละคร ซีรีส์ จากต่างประเทศ เข้ามาในประเทศไทย

โดยเลือกจากพื้นฐานความสนใจของคนไทยเป็นหลัก ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธุรกิจเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากเจเคเอ็น จะขาย content ในประเทศแล้ว ยังมี content บางส่วนที่สามารถนำไปทำตลาดในลาว และเมียนมาได้

ขณะที่นายนายคมกฤต มีคำสัตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ระบุว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.93 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน ไปขยายธุรกิจเรื่องคอนเทนต์ / ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน / ใช้ในการดำเนินกิจการกับ CNBC และชำระหนี้

๋JKN ออกขายหุ้นสามัญ ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์