ปลัดกระทรวงการคลัง ยอมรับผิดพลาดลงทะเบียนคนจน ระบุผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงเกณฑ์มีไม่ถึง 1% เตรียมเดินหน้าต่อช่วยผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 กว่า 11 ล้านคน หวังยกระดับให้คนจนมีรายได้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ยอมรับที่ผ่านมา ยังมีข้อผิดพลาดในเรื่องการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ทำให้เกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการฯบางรายขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ 

โดยเชื่อว่า กลุ่มนี้มีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการตรวจสอบ โดยในท้ายเอกสารการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ได้มีการระบุชัดเจนว่า หากมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการ จะดำเนินการตามกฎหมาย และหลังจากนี้กระทรวงการคลัง จะพิจารณาในการเพิ่มเงื่อนไขการลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ในปี 2562 ให้มีความเข้มข้นและเข้มงวดมากขึ้น 

นายสมชัย กล่าวว่า ในวันที่ 20 พ.ย.นี้ จะมีการหารือร่วมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ถึงแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาตนเองให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 2 จำนวน 11 ล้าน 6 แสนคน เพื่อยกระดับรายได้ให้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มดังกล่าวหลุดพ้นจากเส้นความยากจน และมีความเป็นอยู่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นระยะที่ 2 ของสรัฐบาลจะมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยกว่า 11 ล้านคน โดยมอบหมายให้ สศค.ไปเร่งศึกษาใน 4 ด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย คือ

1. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 2. โอกาสในการศึกษา 3. โอกาสในการหางานทำ และ 4. โอกาสในการเข้าถึงหรือเป็นเจ้าของปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นกับชีวิต หรือ ปัจจัย 4

ซึ่งจะมีความชัดเจนในเดือน ธ.ค.นี้ ตั้งเป้าว่า จะเริ่มดำเนินการในต้นปี 2561