มังกร ปภาวิน เข้ารับประกาศเกียรติคุณโครงการ “SPORTMAN 2017” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชน ส่งเสริมการเล่นกีฬาออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

"มังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร" นักแสดงช่อง8 เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ในโครงการ “SPORTMAN 2017” ครั้งที่ 10 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรายาเสพติดให้โทษ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก และเยาวชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสกล วรรณพงศ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

โดย มังกร บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นรางวลที่ส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายทำให้เราสุขภาพดี ขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคนที่เลือกตนเองเป็นตัวแทนจากบริษัทอาร์เอสจำกัด(มหาชน) และช่อง 8 ได้เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชน

งานนี้ ยังมีเหล่าศิลปินดาราจากหลายสังกัดเข้ารับรางวัล อาทิ เฟิร์ส เอกพงศ์ ,โชกุน สันธนะพานิช , เพชร ฐกฤต, บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ , หลุยส์ เฮดดาซัน และ เอก ธนโชติ ด้วย  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสำนักงานเครือข่ายองกรณ์งดเหล้า(สคล.) ซึ่งปีนี้มีผู้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ 32 ราย