คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติหลักการคืนภาษี สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ หรือช็อปช่วยชาติ เริ่มตั้งแต่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560 โดยในจำนวนนี้ รวมไปถึงการใช้บริการสปา อาบอบนวด คาราโอเกะ หากมีการออกใบกำกับภาษีถูกต้องก็สามารถลดหย่อนได้

กรณีคณะรัฐมนตรีมีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้ที่มีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ช็อปช่วยชาติ) ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560 รวม 23 วัน เพื่อกระตุ้นการบริโภคเอกชน กระตุ้นยอดขาย

ด้านนางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กล่าวว่า สินค้าและบริการในมาตราการช็อปช่วยชาติที่จะนำมาเป็นรายจ่ายหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท จะต้องเป็นสินค้าและบริการที่มีการใช้จ่ายจริงในช่วงวันที่ 11 พ.ย.-3 ธ.ค.2560 เท่านั้น และต้องเป็นสินค้าและบริการเพื่อใช้ในประเทศ รวมทั้งสินค้านั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 7% มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามมาตรา 86/4 ซึ่งไม่รวมรายจ่ายสินค้าประเภทสุรา เบียร์ ไวน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมพาหนะ ส่วนรายจ่ายบริการที่ไม่รวมอยู่ในมาตรการ อาทิ รายจ่ายจากการท่องเที่ยว แพ็กเกจทัวร์ ค่ามัคคุเทศก์ ที่พักโรงแรม เป็นต้น

นางแพตริเซีย กล่าวอีกว่า รายจ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนตามมาตรการได้อีก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม ค่าซื้อทองคำแท่ง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าซื้อประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ค่าซื้อเนื้อหมู ไก่ ปลา ค่าซื้อหนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน เป็นต้น ซึ่งบางรายการเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่มยกเว้นเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว

"ขณะที่การใช้บริการสปา อาบอบนวด คาราโอเกะ หากมีการออกใบกำกับภาษีถูกต้องก็สามารถลดหย่อนได้ ส่วนค่าสมัครฟิตเนส หากทำสัญญารายปีจะใช้หักลดหย่อนไม่ได้ แต่หากซื้อสินค้าและผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน จะใช้หักลดหย่อนได้" นางแพตริเซียกล่าว