ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการ"ช้อปช่วยชาติ" รวม 23 วัน เริ่ม 11 พ.ย.ถึง 3 ธ.ค.นี้ มั่นใจสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 1 หมื่นล้านล้านบาท ขณะเดียวกัน ครม.ยังเห็นชอบประกาศวันหยุดเทศกาลปีใหม่ รวม 4 วัน ตั้งแต่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.

 

ครม.ประกาศวันหยุดปีใหม่ 4 วัน 30 ธ.ค.- 2 ม.ค.

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม. ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 30-31 ธ.ค. 2560 และวันที่ 1-2 ม.ค. 2561 เนื่องจากวันที่ 30-31 ธ.ค. ตรงกับวันเสาร์และ อาทิตย์ จึงให้นับชดเชยไปอีกวันหนึ่ง คือ วันที่ 2 ธันวาคม

ทั้งนี้ นายกฯได้อธิบายให้ที่ประชุมครม.ทราบว่า หากให้มีวันหยุดนานไปคงไม่ดี เพราะเศรษฐกิจจะไม่ขับเคลื่อน อีกทั้งในเดือนธันวาคมนั้นมีวันหยุดมากอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม และวันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

 

ครม.เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พร้อมจัดทำเหรียญเชิดชูเกียรติให้

ด้าน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุโดยสมัครใจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ในการดำรงชีพอย่างเพียงพอและได้ใช้สิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุไว้ สามารถบริจาคเบี้ยยังชีพที่ตนเองได้รับเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเปิดให้ผู้สูงอายุสามารถแสดงความจำนงได้ที่หน่วยรับแจ้งการ บริจาคที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.60 โดยผู้บริจาคจะได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติเป็นเหรียญพระคลัง ชนิดทองแดงชุบทอง ความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร สลักข้อความ “ร่ำรวย สุขภาพดี อายุยืน”และข้อความ “เหรียญเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้บริจาค เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” และสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งยังสามารถแจ้งยกเลิกการบริจาคได้ในอนาคตได้ด้วย

โดยผู้สูงอายุที่ต้องการบริจาคเบี้ยยังชีพสามารถแสดงความจำนงได้ที่หน่วยรับแจ้งการ บริจาค ได้แก่ สำนักงานเขต กทม. อบต. และเทศบาล ที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูง อายุไว้

 

ครม.เห็นชอบมาตรการ"ช้อปช่วยชาติ"11พ.ย.-3ธ.ค.นี้

ที่ประชุมครม. ยังอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีหรือมาตรการช็อปช่วยชาติ ระหว่างวันที่ 11 พ.ย.- 3 ธ.ค.2560 รวม 23 วัน โดยลดภาษีให้บุคคลธรรมดาตามที่ใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน

โดยการลดหย่อนภาษีมาตรการช็อปช่วยชาติครั้งนี้คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนใน ระบบเศรษฐกิจประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่กระทรวงการคลังประเมินว่ารัฐจะสูญเสียรายได้จากภาษีประมาณ 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการลดหย่อนภาษีในมาตรการนี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ค่าโรงแรม ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล รวมทั้งไม่รวมค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ โดยจะต้องมีใบกำกับภาษาเต็มรูปแบบยื่นขอลดหย่อนภาษี

 

ครม.เห็นชอบงบ 4,700 ล้านบาทช่วยเกษตรประสบภัยน้ำท่วม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังอนุมัติงบกลางปี 2561 ประมาณ 4,700 ล้านบาท เพื่อช่วยเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดครัวเรือนละ 3,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ที่ประสบอุทกภัยจากพายุตาลัสและเซินกาตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-15 ส.ค. 2560 และเกษตรกรในประสบภัยในช่วงพายุทก ซูรีระหว่างวันที่ 16 ส.ค.-31 ต.ค. 2560 และเกษตรกรในพื้นที่แก้มลิง 13 ทุ่งที่รับน้ำ

ทั้งนี้ให้เร่งจ่ายเกษตรกรภายใน 30 วันและไม่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หักเงินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้เงินกู้ของเกษตรกร