รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยอมรับถูกดดันจากชาวสวนยางทั้งประเทศ เตรียม 3 นโยบายเร่งแก้ปัญหาราคายาง เพิ่มการใช้ยางในประเทศ 30 เปอร์เซ็นต์ ลดการปลูกยางในพื้นที่ผิกกฏหมาย ศึกษาโครงสร้างสวนยาง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกรณีที่มีการลงชื่อขับไล่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. และคณะกรรมการบริหาร หรือ บอร์ด ว่า ส่วนตัวอยากให้ทำความเข้าใจ ว่ามีกรอบกฎหมายอยู่ จึงไม่สามารถสั่งการอะไรได้มากนัก แต่ได้นัดผู้ว่า กยท. และบอร์ด กยท.มาคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องปัญหายางพารา ซึ่งได้แนะนำว่า ต้องสร้างความชัดเจนให้เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมยอมรับว่ากลไกตลาดมีผลต่อราคายางพารารุนแรงมาก รวมถึงการซื้อขายยางพาราล่วงหน้าก็มีผลมาก อีกทั้งประเทศไทยปลูกยางพาราจำนวนมาก และบางส่วนปลูกในพื้นที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตามได้ มอบ 3 นโยบาย เพื่อให้เร่งแก้ปัญหาราคายางพารา คือ 1.ต้องลดการปลูกยางพาราในพื้นที่ผิดกฎหมาย ตั้งเป้าปีละ 400,000 ไร่ 2.ผลักดันการใช้ยางในประเทศ ให้ถึง 30% ซึ่งที่ผ่านมาใช้น้อยมาก เช่นการสร้างถนนลาดยางจะใช้ยางน้อยมาก รัฐบาลจึงอยากเห็นพาราซีเมนต์ เข้าใจว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนถัดไป และ 3.ศึกษาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สวนยาง โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริม จะมีรายได้จากสวนยางพาราอย่างเดียวไม่ได้ ซึ่งจะต้องเร่งรัดให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างการรับรู้กับเกษตรกรด้วย

อย่างไรก็ดีเมื่อพยายามทำเต็มที่แล้วแต่ยังมีความไม่พอใจเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการเมืองด้วยหรือไม่นั้น พลเอกฉัตรชัย ตอบเพียงสั้นๆง่า สื่อคงรู้อยู่ ยืนยันพยายามทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย อย่าลืมว่ามีหน้าที่และมีกรอบอยู่ เราเป็นเพียงผู้ให้นโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติรวมถึงการทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ความร่วมมือ ซึ่งที่ผ่านมาการทำงานไม่ได้มีอุปสรรค แต่ติดปัญหาความล่าช้ามากกว่า เนื่องจากไม่สามารถบังคับเกษตรกรได้ หากเกษตรกรไม่ร่วมมือในการทำเกษตรรอบนี้ก็ต้องรอรอบหน้า ปีหน้า ทั้งที่เตือนว่าอย่าปลูกข้าว และเตรียมแผนงานโครงการพร้อม แต่ก็มีบางส่วนที่ให้ความร่วมมือ