ข่าวดีของข้าราชการ หลัง ครม.อัดงบ 4.5 พันล้าน ให้เบิกค่าเช่าบ้านเพิ่ม 2,500 บาท ถึง 6 พันบาทต่อเดือน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้เพิ่มค่าเช่าบ้านของสวัสดิการข้าราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ จะมีข้าราชการที่ได้ปรับค่าเช่าบ้านกว่า 2 ล้านราย จากอัตราค่าเช่า 800 ถึง 4,000 บาท จะปรับเป็น 2,500- 6,000 บาท หรือเพิ่มงบประมาณรัฐวงเงิน 1,500 ล้านบาท/ปี หรือใช้ประมาณ 4,500 ล้านบาท/ปี จากอัตราปกติใช้งบประมาณ 3,000 ล้านบาท/ปี โดยจะมีผลหลังจากพระราชกฤษฎีกาออกมา นอกจากนี้เตรียมแผนระยะ 20 ปีเพื่อสร้างบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย