สวนดุสิตโพล เผยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.91 ไม่เห็นด้วย ที่จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว สาเหตุ เพราะเกรงว่า จะทำให้เกิดความยุ่งยาก และสับสน

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,119 คน ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2560 เรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว หลังกรรมการร่างรเสนอการร่างกฎหมาย จะไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศเหมือนในอดีต จนทำให้บรรดานักการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ จากผลสำรวจ พบว่า

1.ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีที่ กรธ. จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว

อันดับ 1 ควรรับฟังความเห็นทั้งประชาชนและนักการเมือง ร้อยละ 60.86
อันดับ 2 ไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน ร้อยละ 58.27
อันดับ 3 อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ร้อยละ 50.04
อันดับ 4 ยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบใด ร้อยละ 48.88
และ อันดับ 5 เป็นแนวทางใหม่ๆ อาจทำให้การเลือกตั้งดีขึ้น ร้อยละ 43.14

2. “ข้อดี-ข้อเสีย” ของการใช้เบอร์เดียวกันของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ

ข้อดี อันดับ 1 จดจำง่าย เข้าใจง่าย ร้อยละ 74.80
อันดับ 2 เป็นวิธีที่ใช้มานาน ประชาชนคุ้นเคย ร้อยละ 64.97
อันดับ 3 พรรคการเมืองหาเสียงง่าย ร้อยละ 63.99

ข้อเสีย อันดับ 1 เกิดการทุจริต ซื้อเสียงได้ง่าย ร้อยละ 73.28
อันดับ 2 คนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล ร้อยละ 68.54
อันดับ 3 คนจำแต่ตัวเลข ไม่สนใจนโยบาย ร้อยละ 54.60

3. การยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว (แบบเดิม) จะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลง

อันดับ 1 เหมือนเดิม ร้อยละ 45.93 เพราะ ไม่ว่าแบบใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้ ถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ได้นักการเมืองหน้าเดิม พรรคเดิม ฯลฯ
อันดับ 2 แย่ลง ร้อยละ 32.80 เพราะ ประชาชนสับสน สร้างความวุ่นวายให้กับการเลือกตั้ง เกิดความขัดแย้งทางการเมือง
อันดับ 3 ดีขึ้น ร้อยละ 21.27 เพราะ ช่วยป้องกันการซื้อเสียง ประชาชนใส่ใจในการเลือกตัวผู้สมัครมากขึ้น เป็นทางเลือกใหม่

4. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว
อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 41.91 เพราะ ยุ่งยาก เกิดความสับสน สร้างภาระให้ประชาชน ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อันดับ 2 ไม่แน่ใจ ร้อยละ 33.51 เพราะ ยังไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นเพียงกระแสข่าว รอการเลือกตั้ง
อันดับ 3 เห็นด้วย ร้อยละ 24.58 เพราะ ช่วยป้องกันการทุ่มซื้อเสียงได้ ทำให้ประชาชนต้องพิจารณาผู้สมัครให้มากขึ้น เลือกคนดีอย่างแท้จริง

โพลค้าน! ยกเลิกผู้สมัครพรรคเดียวเบอร์เดียว หวั่นสับสน-ยุ่งยาก