ชาวบ้านบ้องตี้น้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เรียกร้อง ไม่ยอมให้สวนป่าไทรโยค 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าสำรวจพื้นที่ดินทำกิน เพราะเกรงว่า จะถูกยึดคืน โดยอ้างว่า ชาวบ้านทำกินมาก่อนการประกาศเป็นสวนป่า

ที่ห้องประชุม อบต.วังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีการประชุมหารือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านบ้องตี้น้อย หรือ บ้านบ้องตี้เล็ก หมู่ 8 ตำบลวังกระแจะ ที่อยู่ในเขตของสวนป่าไทรโยค 1 มีการทับซ้อนแนวเขตที่ดินสวนป่า

โดยมี นายมั่น จี้อุ่น นายก อบต.วังกระแจะ นายธรรมรัตน์ อยู่จงดี หัวหน้างานสวนป่าไทรโยค 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อเ้จ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 8 ร่วมหารือ เพื่อทางแก้ปัญหา

หลังองค์การอุตสหกรรมป่าไม้เขตบ้านโป่ง จะเข้าตรวจสอบรังวัดพื้นที่ของชาวบ้านบ้องตี้น้อย แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม เนื่องจากชาวบ้าน เกรงว่า เจ้าหน้าที่จะผนวกพื้นที่ทั้งหมดเป็นสวนป่า และ ให้ชาวบ้านออกจากที่ดินทำกิน ที่ชาวบ้าน อาศัยอยู่มาก่อนที่จะประกาศเป็นสวนป่า จึงร่วมกันทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา จากนั้นได้มีการร่วมประชุมหาทางแก้ไขอีกครั้ง แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

ด้าน นายธรรมรัตน์ หัวหน้าสวนป่าไทรโยค กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ทำกินในหมู่บ้านบ้องตี้ ปัจจุบันมีชาวบ้านที่ครอบครองจำนวน 71 ราย รวมเนื้อที่ 77 แปลง 3,000 กว่าไร่ จากการสำรวจเมื่อปี 2546 มีชาวบ้านครอบครอง ทำกิน อยู่ 77 ราย พื้นที่ 926 ไร่ ซึ่งมีการขยายเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่าตัว ที่ผ่านมามี นายทุนเข้าไปซื้อขายเปลี่ยนมือ มีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว 4 คน พร้อมยึดคืนพื้นที่ไปแล้ว

ต่อมาเมื่อมีการร้องเรียนเรื่องแนวเขตพื้นที่สวนป่าทับที่ทำกิน ชาวบ้านจึงประชุมร่วมกันที่ อำเภอไทรโยค เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีมติร่วมกันว่า ให้องค์การอุสาหกรรมป่าไม้ ทำการรังวัดที่ดินใหม่ เพื่อปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดิน เพื่อหาข้อยุติต่อไป และเพื่อให้ได้ข้อมูลของชาวบ้านแต่ละคนว่า มีพื้นที่ทำกินจริงๆ จำนวนมากน้อยเท่าใด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ แต่ไม่ได้เข้าไปยึดที่ดินทำกินของชาวบ้านแต่อย่างใด

ขณะที่ นายก อบต.วังกระแจะ กล่าวว่า ขอให้ชาวบ้าน และ สวนป่าฯ ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย โดยชาวบ้านจะต้องไม่มีการบุกรุกพื้นที่เพิ่ม พร้อมขอให้ทางสวนป่าช่วยเหลือชาวบ้าน โดยตรวจสอบดูว่าที่ดินของชาวบ้านมีการทำกินจริงหรือไม่ และ ขอให้ชาวบ้านทำกินได้ดังเดิม เชื่อว่า ชาวบ้านจะยอมรับได้

โดยตัวแทนชาวบ้าน จะนำข้อเสนอที่ได้ข้อสรุปในที่ประชุม ไปแจ้งให้ชาวบ้านทราบในรายละเอียด เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอต่อจังหวัด และกรมพิจารณาดำเนินการต่อไป

ชาวบ้านบ้องตี้น้อยร้องสวนป่าไทรโยคสำรวจพื้นที่เกรงถูกยึดคืน