สวนดุสิตโพล เปิดเผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหัวหน้าพรรคการเมือง เพราะมีผลต่อความนิยม และ มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่สนุบสนุน นายอภิสิทธิ์ และนางสาวยิ่งลักษณ์ เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคเพื่อไทย

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง "หัวหน้าพรรคการเมืองไทย" ในทัศนะของประชาชน โดยสถานการณ์ทางการเมืองไทยในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อหัวหน้าพรรคการเมืองไทย จากประชาชน จำนวน 1,317 คน ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2560

1. ประชาชนให้ความสำคัญต่อ "หัวหน้าพรรคการเมืองไทย" มากน้อยเพียงใด

อันดับ 1 ให้ความสำคัญมาก ร้อยละ 33.71 เพราะ มีผลต่อความนิยมของพรรค มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรี เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ

อันดับ 2 ค่อนข้างมาก ร้อยละ 29.38 เพราะ เป็นผู้กำหนดทิศทาง และ นโยบายของพรรค เป็นกำลังสำคัญในการหาเสียง อยากรู้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรค และ

อันดับ 3 ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 20.88 เพราะ ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มเดิม พวกพ้องเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นนายทุนของพรรค

2. คุณสมบัติหัวหน้าพรรคการเมืองไทยที่ดีควรเป็นอย่างไร

อันดับ 1 ร้อยละ 83.45 เป็นคนดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม

อันดับ 2 ร้อยละ 81.55 ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ทำเพื่อประเทศชาติ และ ประชาชน

อันดับ 3 ร้อยละ 77.52 เก่ง ทำงานเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ

3. คนที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

อันดับ 1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 77.90

อันดับ 2 นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 66.59

อันดับ 3 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้อยละ 63.33

4.คนที่ประชาชนคิดว่าน่าจะเป็น หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

อันดับ 1 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร้อยละ 73.96

อันดับ 2 นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 71.98

อันดับ 3 นายจาตุรนต์ ฉายแสง ร้อยละ 47.22

โพลเผย คนหนุน "ยิ่งลักษณ์-อภิสิทธิ์" นั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย-ปชป.