นายกรัฐมนตรี ประชุม มินิคาบิเนต หารือ การหาทางออกปัญหาความมั่นคงทางพลังงาน ย้ำต้องยึดข้อกฎหมายเป็นหลัก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ หรือ มินิคาบิเนต โดยวันนี้จะพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของกระทรวงพลังงาน ส่วนใหญ่เกี่ยวกับความมั่นคงพลังงาน รวมถึงปัญหาแหล่งปิโตรเลียมในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ที่ 7 บริษัทต้องหยุดสำรวจและผลิตปิโตรเลียม หลังกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่องการให้ความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือพื้นการทำการเกษตร

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาที่ยังพบเจอ ก็ยังเป็นปัญหาเดิม และ เห็นใจข้าราชการ แต่ก็ต้องพิจารณาตามข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ