ตัวแทนสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องเร่งปรับสถานะจากลูกจ้างให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หาก30 วันไม่คืบหน้าขู่บุกพบตัวโดยตรง พร้อมตัดพ้อเงินค่าจ้างแรงงานต่างด้าวยังมากกว่า

ตัวแทนสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย หรือ สสลท. นำโดยนายโอสถ สุวรรณ เศวต เลขาธิการสสลท. เดินทางเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ชั่วคราว สำนักงานกพ. ฝั่งตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขได้รับเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณโดยตรง

โดยตัวแทน กล่าวว่า เงินบำรุงรักษาโรงพยาบาลที่ได้นั้น ไม่ได้แยกรวมกับเงินอัตราค่าจ้าง ทำให้ไม่ได้รับเงินเดือนโดยตรง รวมถึงไม่มีสวัสดิการด้านอื่นๆ มีเพียงได้สิทธิของประกันสังคมเท่านั้น ทั้งที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาล