ขนส่งจังหวัดพิจิตรร่วมกับสารวัตรทหารมทบ.36 และตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ตรวจเข้มมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน โดยตรวจพบผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนกระทำผิดไม่ปฏิบัติตามกฎกรมการขนส่งทางบก จำนวนมากกว่า 30 ราย ที่จังหวัดพิจิตร

นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิจิตร นำเจ้าหน้าที่สารวัตรกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกำลังสารวัตรทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ทำการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์โรงเรียน และรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนทุกประเภท บริเวณทางหลวงหมายเลข115 ถนนบายพาสพิจิตร-สามง่าม บริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียน หน้าโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม และบริเวณทางหลวงหมายเลข111 สากเหล็ก-พิจิตร บริเวณเชิงสะพานขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โดยผลจากการตรวจสอบดังกล่าว พบรถรับส่งนักเรียนจำนวนมากที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยพบรถดังกล่าวมีการถอดเบาะรถตู้ออก และนำม้านั่งยาวมาใส่แทน เพื่อให้บรรทุกนักเรียนให้ได้จำนวนมากขึ้น และไม่มีการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้อง รวมถึงไม่มีอุปกรณ์ฉุกเฉินติดตั้งในรถ ซึ่งขนส่งจังหวัดพิจิตรจับกุมผู้กระทำผิด พรบ.ขนส่งทางบก จำนวน 32 คัน ได้ทำการเปรียบเทียบปรับทันที รายละ 500 บาท จำนวน 8 ราย และออกใบสั่งให้มาเสียค่าปรับยังขนส่งจังหวัดพิจิตร อีกจำนวน 24 ราย

อย่างไรก็ตามหากพบกระทำผิดซ้ำอีกจะเพิกถอนใบอนุญาตทันที ทั้งนี้เพื่อให้รถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง

 

cr.คณกฤช / จ.พิจิตร