พบพระปรางค์ศิลปะสุโขทัยผสมขอม อายุเก่าแก่เกือบ 1 พันปี ถูกปล่อยทิ้งร้างจนทรุดโทรม ขณะชาวบ้านขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยบูรณะ

พระปรางค์เก่าแก่ ศิลปะยุคสุโขทัยตอนต้นผสมศิลปะขอม อายุเก่าแก่เกือบ 1 พันปี ขนาดความกว้างและยาวประมาณ 4 เมตร ความสูงประมาณ 10 เมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านหน้าพระธาตุ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ถูกปล่อยทิ้งร้า นานหลายปี จนมีสภาพทรุดโทรม เหลือเพียงเศษซากศิลาแลง และอิฐมอญ

เนื่องจากถูกกลุ่มคน บุกเข้าไปขุดหาวัตถุโบราณ จนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะตัวองค์พระปรางค์ถูกขุดจนกลายเป็นโพรง ทะลุกันทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศใต้ถูกขุดจนถึงฐานใต้องค์พระปรางค์ ซึ่งเป็นจุดที่นำสิ่งของมีค่ามาเก็บเอาไว้

ขณะที่บริเวณโดยรอบตัวองค์พระปรางค์ ปรากฏเป็นเนินดินลักษณะตัวชาน พบเศษอิฐ และเศษกระเบื้องของหลังคา รวมทั้งชิ้นส่วนของประติมากรรมตกกระจายอยู่ ชาวบ้านสันนิษฐานว่า บริเวณแห่งนี้ อาจจะเป็นส่วนของอาคารศาสนสถาน ซึ่งเป็นเทวสถาน หรือโบสถ์พราหมณ์ สำหรับตั้งเทวรูป สร้างขึ้นในแนวแกนทิศเดียวกันกับองค์พระปรางค์ เพื่อใช้ในพิธีกรรมตามโบราณทางความเชื่อของคนสมัยก่อน

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในพื้นที่ รู้สึกเสียดาย ที่องค์พระปรางค์ทรุดโทรม จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาบูรณะองค์พระปรางค์ ซึ่งเป็นโบราณสถานอันทรงคุณค่า เชื่อมโยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพิชัยต่อไป

พบพระปรางค์เก่าแก่ศิลปะสุโขทัยผสมขอม ถูกปล่อยทิ้งร้าง