กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียม 4 มาตรการอุ้มราคายาง เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพารา เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันอังคารนี้

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 13 มิถุนายนนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียม 4 มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ประกอบด้วย มาตรการขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ วงเงิน 10,000 ล้านบาท อีก 1 ปี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 มาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ออกไปอีก 90 วัน รองรับเกษตรกรตกค้าง 11,460 หมื่นครัวเรือน

ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปถึงเดือนพฤษาคม 2563 และมาตรการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท ออกไปเป็นเดือนพฤษภาคม 2560- เมษายน 2562 โดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารในอัตราไม่เกิน 3% โดยใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท

ด้าน นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ราคายางเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้ว และ แนวโน้มยังสูงขึ้นอีก ซึ่งเดือนมิถุนายน ราคายางร่วงลงมาจากปัจจัยค่าเงินบาทแข็งค่า ราคาน้ำมันผันผวน เนื่องจาก นโยบายสหรัฐฯต้องการลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ส่งผลให้ทางผู้ส่งออกจีนต้องเร่งปรับตัว และ เร่งระบายสินค้าเข้าสู่สหรัฐโดยเร็ว จึงต้องนำยางพาราในสต็อกกว่า 1 แสนตันออกสู่ตลาด

กระทรวงเกษตรฯ เตรียม 4 มาตรการอุ้มราคายาง