"พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด" เผยรัฐบาลส่งเสริมศึกษา เพื่อมีงานทำ นำร่องอาชีวะช่วงปิดเทอม ฝึกทักษะปฏิบัติจริง หวังเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน พร้อมเตรียมขยายผลเด็ก ม.3 ที่สนใจสายอาชีพ

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลส่งเสริมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ หรือ อีทูอี (Education to Employment : E to E) ให้แก่นักเรียนไทย โดยเริ่มนำร่องกับนักเรียนอาชีวศึกษา ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติจริง ที่ไม่มีสอนในห้องเรียน รวมกว่า 2,500 หลักสูตร

เช่น ซ่อมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ / เครื่องยนต์สปีดโบ้ท / ช่างตรวจรอยร้าวอากาศยานโดยวิธีพิเศษ / บัญชีสำหรับงานก่อสร้าง / งานภาษี / งานควบคุมคลังสินค้า / การทำอาหารนานาชาติ / มัคคุเทศก์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี) เป็นต้น

โดยโครงการนี้มีแนวคิด คือการเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน ให้เอกชนเป็นผู้นำ และรัฐดูแลสนับสนุนตามแนวทางประชารัฐ มีบริษัทกว่า 1,500 แห่ง ให้ความสนใจเข้ามาร่วมจัดหลักสูตร ให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เป็นเวลา 2 เดือน และมีนักเรียนสมัครเรียน 82,000 คน

เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ และยังจะนำชั่วโมงเรียน หรือฝึกงานไปนับเป็นหน่วยกิตเพิ่มเติม รวมทั้งได้รับใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะขยายผล ไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้ทดลองฝึกงานจริงในสายอาชีพที่สนใจ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในช่วงปิดภาคเรียนหน้า

โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ ประสานกับทางจังหวัด จัดโครงการให้นักเรียนกลุ่มนี้ ซึ่งตรงกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย

"รัฐ" หนุนเด็กอาชีวะได้ฝึกงานจากประสบการณ์จริง