คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายพิเศษเปิดทางให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ซึ่งมีพระชนมายุ 83 พรรษา ทรงสละราชสมบัติ ซึ่งจะถือเป็นการสละบัลลังก์ของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 200 ปี

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายพิเศษเปิดทางให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ซึ่งมีพระชนมายุ 83 พรรษา ทรงสละราชสมบัติ ซึ่งจะถือเป็นการสละบัลลังก์ของพระจักรพรรดิญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 200 ปี

สำหรับกระบวนการจากนี้จะมีการส่งให้รัฐสภาพิจารณาและรับรอง อย่างไรก็ตามกฎหมายพิเศษนี้มีผลเฉพาะกรณีของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการสละราชสมบัติของจักรพรรดิพระองค์ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักราชวังญี่ปุ่นยังไม่ประกาศหมายกำหนดการสละราชสมบัติ แต่สื่อญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าพระราชพิธีดังกล่าวจะมีขึ้นปลายปีหน้า