กระทรวงคลัง สรุปยอดลงทะเบียนคนจนปี 60 กว่า 14 ล้านคน เตรียมเปิดตรวจสอบรายชื่อระหว่าง 22 พ.ค.- 2 มิ.ย.นี้ ผ่าน 7 ช่องทาง หากไม่มีชื่อให้รีบแจ้งหน่วยงานรับลงทะเบียนภายใน 2 มิ.ย.นี้ โดยกระทรวงการคลังเตรียมจ้างนักศึกษา 6 หมื่นคนทั่วประเทศช่วยตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน

นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 60 เรียบร้อยแล้ว หลังเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 3 เม.ย.-15 พ.ค. 60 โดยมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 14 ล้าน 1 แสนคน เพิ่มจากปี 59 กว่า 6 ล้านคน (ปี59 มีผู้ลงทะเบียน 8 ล้านคน) โดยจะเปิดให้ผุ้มีรายได้น้อยตรวจสอบรายชื่อในระบบการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย.นี้ ผ่าน 7 ช่องทาง ได้แก่

1.เว็บไซต์ 3 เว็บไซต์ ได้แก่ www.epayment.go.th www.mof.go.th (เว็บกระทรวงการคลัง) และ www.fpo.go.th (เว็บ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบว่า มีชื่อในระบบการลงทะเบียนหรือไม่ 2

.สายด่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359

3.โทรศัพท์สอบถามธนาคาร ธ.ก.ส. 0-2555-0555

4.ธนาคารออมสิน 1115

5.ธนาคารกรุงไทย 0-2111-1111

6.กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400

7.สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

หากผู้ลงทะเบียนไม่พบชื่ออยู่ในระบบ ให้นำเอกสารหลักฐานจากแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้ในวันลงทะเบียนไปยืนยัน พร้อมนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ไปลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 60เพื่อไม่ให้ถูกตัดสิทธิในการได้รับสวัสดิการ ากนั้นกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 60 ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง 7 ช่องทางที่ระบุข้างต้น จากนั้นรัฐจะออกบัตรสวัสดิการให้ เพื่อเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 ต.ค.นี้

คลังจ้างนศ.6หมื่นคนสำรวจที่อยู่ผู้ลงทะเบียนคนจน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมจ้างนักศึกษา 60,000 คนทั่วประเทศ เดินสำรวจที่อยู่อาศัยของผู้ลงทะเบียน เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลการลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยทั้ง 14 ล้านคน คาดว่า ใช้เวลาตรวจสอบ 1 เดือน โดยเชื่อว่า การตรวจสอบข้อมูลซ้ำเช่นนี้จะช่วยให้รัฐบาลลดงบประมาณในการใช้จ่ายเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักศึกษามีรายได้อีกด้วย