แบงก์ชาติจับมือสมาคมธนาคารไทย ช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้ไม่มีหลักประกันที่ค้างชำระมากกว่า 2 เดือน มีเจ้าหนี้หลายราย วงเงินไม่เกิน 2 ล้านเข้าสู่ระบบ ลดภาระการผ่อนชำระ เริ่ม1 มิ.ย.นี้

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า จากปัญหาหนี้ในภาคครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในระยะยาวนั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM)  และ ธนาคารพาณิชย์รวม 16 แห่ง ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักประกัน หรือ คลินิกแก้หนี้ขึ้น โดยจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มิ.ย. 60 นี้ ครอบคลุมเฉพาะสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารไทย และสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ที่มีเจ้าหนี้หลายราย ซึ่งมีสถานะเป็นหนี้เสีย (ค้างชำระมากกว่า 90 วัน) ก่อนวันที่ 1 พ.ค. 60

โดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงเจตนาที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างวินัยในการใช้จ่าย โดยจะมีการติดตามประเมินผลโครงการนี้เป็นระยะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง