ผู้พิพากษาอาวุโสศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ก ค้านออกกฎหมายเช่าที่ดิน 99 ปี ตั้งคำถามเอื้อประโยชน์ใครกันแน่ ห่วงอนาคตคนไทยที่เป็นเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกิน ชี้ปัจจุบันให้สัมปทานต่างชาติ น้ำมัน ก๊าสธรรมชาติ ทองคำ ไม่พออีกหรือ?

วันที่ 21 เม.ย.2560 นายไพรัช เกิดศิริ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ได้โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า Pairat Kerdsiri เกี่ยวกับแก้ไขกฎหมายเช่าที่ดินได้ยาว 99 ปี โดยมีข้อความว่า “เพื่อนหวาดผวา LINE บ่นมา ขออย่าให้เป็นจริงเลยครับ….

การให้ใครเช่าที่ดินสักแปลงหนึ่งแน่นอนว่าผู้ให้เช่าน้อยรายหรืออาจจะไม่มีเลยสักรายที่ต้องการให้สัญญาเช่ายังคงผูกพันในขณะที่ผู้ให้เช่าตายจากโลกนี้ไป แน่นอนที่สุดว่าสัญญาเช่าจะมีระยะเวลาสั้นหรือยาวก็ตาม ผู้ให้เช่าย่อมคาดหวังว่าที่ดินแปลงนั้นจะต้องกลับมาอยู่ในกรรมสิทธิ์ของตนเองแบบปลอดภาระใดๆก่อนตาย เพราะในทางสังคมไทยที่ดินถือเป็นสัญลักษณ์ของมรดกที่จะต้องส่งมอบให้แก่ทายาท-ลูก-หลาน สืบต่อไป ส่วนในมุมของผู้เช่าหรือผู้ที่จะมาลงทุน แน่นอนว่าผู้เช่าต้องการครอบครองที่ดินที่เขาจะมาลงทุนให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถซื้อเพื่อถือครองกรรมสิทธิ์อย่างเบ็ดเสร็จได้ก็ต้องเช่าให้ได้ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทุกวันนี้รัฐก็รู้ว่าที่ดินส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของนายทุนคนไทยกลุ่มหนึ่งรวมถือนายทุนต่างชาติที่ตั้งตัวแทนมาถือกรรมสิทธิ์ ในขณะที่ลูกหลานคนไทยที่เป็นเกษตรกรกลับไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองซึ่งรัฐบาลเองพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่ แต่ไฉนเลยอีกด้านหนึ่งของรัฐกลับพยายามจะออกกฎหมายให้เช่าที่ดินยาว99ปีเช่นนี้.!!! คำถามคือออกกฎหมายให้เช่าที่ดินยาว 99ปี นี้เอื้อประโยชน์แก่ใครกันแน่? เป็นกฎหมายที่ช่วยหลีกเลี่ยงการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนต่างชาติที่ไม่สามารถซื้อที่ดินเป็นของตนเองใช่หรือไม่? หรือรัฐบาลเล่นสองหน้ากับสังคมไทยอยู่หรือ?

ทุกวันนี้การที่รัฐบาลให้ต่างชาติเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากการรับสัมปทานน้ำมัน,ก๊าสธรรมชาติ,ทองคำ,โปรแตสและสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆในผืนแผ่นดินไทยยังไม่เพียงพออีกหรือ!!! ยังจะออกกฎหมายให้ต่างชาติเข้ามาทำกินในผืนแผ่นดินไทยอีกยาวนานถึง99ปี (อย่างน้อยสองชั่วคน) นี่ยิ่งเลวร้ายกว่าหลายเท่านัก!! แล้วท้ายที่สุดคนไทย,เกษตรกรไทย,ลูกหลานไทย มิต้องตกเป็นเพียงขี้ข้าของนายทุนต่างชาติหรือ!!!!

หากถึงวันนั้น นายทุนจะสับจะโขลกขี้ข้าอย่างไรได้ตามอำเภอใจหรือไม่พอใจก็ไล่ก็ออกจากงาน หมดอำนาจในการต่อลองและหมดหนทางทำมาหากิน ขอฝากรัฐบาลโปรดทบทวนกฎหมายให้เช่าที่ดิน99ปีเสียใหม่เถอะก่อนที่ประเทศไทยและคนไทยจะไม่เหลืออะไรเป็นของตัวเอง!!! อย่าออกกฎหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับเรื่องเลวร้ายเช่นนี้เลย “