สปท.เตรียมประชุมลับ พิจารณาพฤติกรรม "นายอนุสร จิรพงศ์ " ว่า ผิดจริยธรรมหรือไม่ ในวันที่ 24 เมษายนนี้ กรณีตบเด็กเสิร์ฟ สาเหตุมาจากโมโหที่ถูกเรียก "ป๋า" หากพบผิดร้ายแรง เตรียมส่งให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิป สปท.ได้ติดตามความคืบหน้าการประชุมของคณะกรรมาการจริยธรรม สปท. กรณี นายอนุสร จิรพงศ์ สมาชิก สปท. ถูกร้องเรียน ทำร้ายร่างกายเด็กเสิร์ฟร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่ง เนื่องจากถูกเรียกว่า "ป๋า" ซึ่งอาจเป็นการกระทำ หรือมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมาธิการ พ.ศ. 2558 ข้อ 32 ประกอบข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558 ข้อ 102 หรือไม่

โดยคณะกรรมการจริยธรรม สปท. จะสรุปข้อเท็จจริงรวมถึงความเห็นต่างๆ ว่า นายอนุสร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่ และจะเสนอให้นายทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. ภายในวันที่ 21 เมษายนนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ สปท. ในวันที่ 24 เมษายนนี้ต่อไป เป็นวาระแรก โดยจะเป็นการประชุมลับตามข้อบังคับการประชุม ส่วนผลจะออกมาอย่างไรนั้น จะนำแถลงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ นายคำนูณ ยังกล่าวว่า หากที่ประชุม สปท.เห็นว่า มีหลักฐานและข้อเท็จจริง อันควรเชื่อได้ว่า นายอนุสร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้สภามีมติว่ากล่าวตักเตือน หรือตำหนิหรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์

และในกรณีที่สภามีมติว่า เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ อันเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้ประธาน สปท.ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป