คณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบท่าเรือขนส่งสินค้า หลังถูกทิ้งร้าง หวังพลิกฟื้นให้ประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ท่าเรือขนส่งสินค้าตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พร้อมด้วยพลเรือเอกยุทธนา ฟักผลงาม รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ท่าเรือ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2554 แต่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์

พลเรือเอกยุทธนา กล่าวว่า การลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการคมนาคมครั้งนี้ เพื่อติดตามและสำรวจ ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาดำเนินการแก้ไข ในส่วนของคณะกรรมาธิการฯ จะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย ให้ได้ข้อยุติ พร้อมเสนอแนะ หากนำโมเดลของท่าเรือบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง เข้ามาเป็นต้นแบบ และบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ก็จะทำให้การขนส่งทางน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะต้นทุนสินค้าทั้งภายในประเทศ และส่งออกถูกลง ทั้งนี้คาดหวังว่าทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับท่าเรือขนส่งสินค้าแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วย ลดการใช้น้ำมัน ประหยัดพลังงานจากการขนส่งทางรถบรรทุก ลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ และลดการซ่อมแซมถนน แต่หลังจากสร้างเสร็จ กระทั่งผ่านมาเกือบ 6 ปี ยังไม่เปิดใช้งานแต่อย่างใด ซึ่งจากนี้ไปรัฐบาล จะเข้ามาพลิกฟื้นท่าเรือแห่งนี้ให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน

คณะกรรมาธิการคมนาคมลงพื้นที่ตรวจท่าเทียบเรืออยุธยา