กกต.เตรียมแถลงผลการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการเลือกตั้งในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในวันที่ 21 มี.ค.นี้ ด้านประธานสนช. ประสานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอให้ส่งร่างกฎหมายลูกมาให้หลังช่วงหยุดยาววันสงกรานต์ เพราะเกรงว่า จะเสียเวลาในการพิจารณา

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายลูกว่า ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบว่า รัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติ จะมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเมื่อใด แต่สนช.กังวลว่า หากรัฐธรรมนูญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทางสนช.จึงประสานไปยังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ว่า ถ้ารัฐธรรมนูญประกาศออกมาในช่วงวันหยุดยาว ขอว่า อย่าเพิ่งส่งมา เพราะจะเสียเวลาในการทำงานของสนช.ไปหลายวัน เนื่องจาก สนช.มีเวลาพิจารณากฎหมายภายใน 60 วันเท่านั้น ดังนั้นหากรัฐธรรมนูญประกาศใช้ในช่วงหยุดสงกรานต์พอดี ก็ขอให้ส่งกฎหมายลูกมาหลังจากช่วงสงกรานต์จะดีกว่า สำหรับการการเตรียมความพร้อมในการจัดทำกฎหมายลูกของสนช. ได้มีคณะกรรมาธิการฯจัดทำและศึกษาล่วงหน้าไว้ เพื่อไม่ให้เสียเวลา โดยจะศึกษาจากกฎหมายลูกฉบับเก่าด้วยว่ามีแนวทางเป็นอย่างไร ก่อนนำมาปรับแก้

กกต.เตรียมแจงผลดูงานญี่ปุ่น-เกาหลี 21 มี.ค.

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศของคณะกรรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว รักษาการรองเลขาธิการกกต. ด้านกิจการบริหารกลาง เปิดเผยว่า กกต.ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กบส.) รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม เวลา 08.30 น.ที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี โดย หลักสูตร กบส.รุ่นที่ 2 มีการแบ่งกลุ่มเพื่อไปศึกษาดูงานเลือกตั้งโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2560 เน้นศึกษาเรื่องระบบการหาเสียงตามร่างรัฐธรรมนูญใหม่ และร่างกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.ที่นำแบบอย่างของญี่ปุ่นมาใช้

ส่วนกลุ่มที่ 2 เดินทางไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2560 เน้นศึกษาเรื่องเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้กับการเลือกตั้งของไทยในอนาคต การนำเสนอผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการสรุปความรู้ แนวทางการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบการเลือกตั้ง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของสำนักงาน กกต.ต่อไป